За мен

 Родена на 24.09.1964г. в гр.Малко Търново.Средно образование завършва в СОУ "Васил Левски" гр.Малко Търново. През 1984 г.завършва ТИХ "Акад. Николай Зелинский " гр. Бургас , специалност " Технология на нефто- химичният синтез ". През 2000 г. завършва висше образование в Университет "Проф. д-р Асен Златаров " гр. Бургас ,специалност " Маркетинг и Мениджмънт ". Магистър по икономика. Работи в гр. Малко Търново , като социален работник в  Център за грижа за лица с лека умствена изостаналост ,по " Проект Нова дългосрочна грижа за лица с лека умствена изостаналост"