Опит

2000, Самоков, България, Самоков ул. Маедония 49 Детска поликлиника каб.2
359888880789
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb