За мен

Завършил ВМИ Варна 1968г. По разпределение в Районна болница Свищов. През декември 1974г специалност по обща хирургия. От 1975 г. завеждащ хир. отделение Районна болница Свищов с 60 легла. Участвал и ръководил хирургичната дейност  в Свищов по време на земетръса 1977г. Отличен с ордена "За гражданска доблест и заслуги". Специализирал Детска хирургия с ръководител на специализацията проф. Иванчев, специалист по Детска хирургия от 1985г. От 1990г. началник Детска хирургия в Областна болница  Русе.  От 2004 г. пенсионер, продължаващ да работи в частна хирургична болница "Медикус" Русе, която по късно бе преформирана в  УМБАЛ Медика Русе предимно като детски хирург.

Опит

детски хирург
7000, Русе, България, ул. Рига № 35