За мен

Д-р Венелина Михайлова е родена на 29.07.1982г. Завършва медицина през 2007г. в Медицински факултет на Тракийски университет, гр.Стара Загора. Зачислена е като специализант - клинична ординатура през 2008г. към катедра "Акушерство и Гинекология" МУ - Плевен. Придобива специалност по "Акушерство и Гинекология" през 2012г. В периода 2011-2015г. е асистент към факултет " Здравни грижи" при МУ - Плевен. От октомври 2015г. до момента работи в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов АД", гр. Велико Търново. Oт октомври 2017г. е асистент към катедра "Здравни грижи" на филиала на МУ-Варна в гр. Велико Търново.

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш №1
359884929198
Платен прием
Работи с осигурител