За мен

Специалист по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести. Началник на Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ-Русе.

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982823216
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb