За мен

Магистър с 8 години професионален опит.

Опит

Рехабилитатор
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21