Опит

Ръководител Човешки ресурси
1407, София, България, бул. Никола Вапцаров 51Б