За мен

Практикуващ адвокат, член на Адвокатска колегия - Пловдив.

Доктор по административно право и административен процес.

Завършила е специалност "Право"към Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Пловдив.
Магистър по "Финансов мениджмънт" и "Здравен мениджмънт".

Автор на монографията "Пациентска безопасност".

Интереси в областна на:

Медицинско право;

Пациентска безопасност;

Съсловни организации;

Продължаващо обучение;

НЗОК;

Извънсъдебно разрешаване на правни спорове;

Медиация и др.