За мен

Завършила МУСофия 1997г.

Придобита специалност Очни болести-2004г.

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт-2015г.

Професионален стаж:

1998-2000г-27 ДКЦ София

1999-2004г-МБАЛ"Александровска"-Очна Клиника-специализант.

2005-2009г-24 ДКЦ София.

2005г-до момента-Индивидуална практика Очни болести -София

Младост1,бл54,вх.3

Х.димитър, бл.54,вх.Б

Договор с НЗОК  и Допълнителни Здравноосигурителни Дружества

 

Опит

Очен лекар
1784, София, България, Младост1, бл.54,вх.3
drsisi1972@abv.bg drpavlova.com 029751139 0888491497 0888491497
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)