За мен

Д-р Мария Атанасова завършва висше образование в Медицински университет Пловдив.
Веднага след това започва работа към Детско отделение на МБАЛ "Св. Мина" Пловдив, където работи и до момента. 
От месец март специализира обща медицина към ВМИ Пловдив в ДКЦ "Св. Георги".
Има интереси към общата медицина и педиатрията.
Владее отлично английски език.

Опит

Лекар ординатор в детско отделение
4000, Пловдив, България, бул. Иван Вазов 59