За мен

Завършила МУ- Плевен с отличен успех.

Към момента специализант Пневмология и фтизиатрия към МБАЛ "Сърце и мозък"-Плевен.

Опит

лекар-специализант
5800, Плевен, България,