Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786900
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Вторник

09:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
35952821661
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 12:00

Петък

08:00 - 12:00

Сряда

13:30 - 17:00

Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-17

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb