Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, ул. Георги Кирков № 58
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb