За мен

Завършва Медицински колеж в Плевен, след това преминава курс по роботизирана хирургия в Страсбург.

Придобива специалност -превързочна и операционна техника в МУ-Плевен. Работи в първата в страната Клиника по роботизирана хирургия към Онкологичен център при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.