За мен

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1976 г. През 1980 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация в София. През 1990 г. завършва и специалност "Здравен мениджмънт" в София. Член на Съюза на учените в България от 1990година.

Придобива допълнителни квалификации "Организация на здравеопазването", "Новости в анестезиологията и интензивното лечение", както и курс "Палиативни грижи при онкологично болни пациенти в терминален стадий" и др. Член е на съюза на Българското дружество по анестезиология. 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
35964890634
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb