За мен

Перфектната сестра.

Умее да работи с трудни пациенти.