Опит

3300, Оряхово (Оряхово), България, Област Враца – Град Оряхово Адрес: С. СЕЛАНОВЦИ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 51
359878514329
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 13:00

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител
359878170423
Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 17:00

Сряда

13:30 - 17:00

Четвъртък

13:30 - 17:00

Петък

13:30 - 17:00

Вторник

17:30 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb