За мен

​През 1981 г. завършила I-ви Московски Медицински Институт „Сеченов”. Специалности: обща хирургия, детска хирургия

През 1981 г. завършила I-ви Московски Медицински Институт „Сеченов”.
Специалности: обща хирургия, детска хирургия

Специализации: 

  • Катедра по хирургия II ри МОЛГМИ, Г.Москва – 1986 г.
  • Курс по педиатрична травма от екип на Children”s Hospital of Philadelphia – 1992 г.
  • Тримесечна специализация в Children’s Medical Center Washington D.C. - 1993 г.
  • International Guest Scholarship of the American College of Surgeons – 1995 г.
  • Курс по лапароскопска холецистектомия в Endo-Surgery Institute, Cincinnati, Ohio – 1995 г.
  • Курс по видео-асистирана торакоскопия в Endo-Surgery Institute, Cincinnati, Ohio – 1995 г.
  • Курс по хирургично лечение на ано-ректалните малформации от проф. Pena, Schneider’s Hospital, Long Island, N.Y.
  • Курс по лапароскопска хирургия, УМБАЛ „Царица Йона”


Месторабота и заемана длъжност: МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД
Научен сътрудник 1-ва ст. към І-ва Детска хирургична клиника
Секретар на Българско хирургическо дружество.
Секретар на Научно дружество по детска хирургия.
Членство в научни организации и дружества: БХД, НДДХ, WOFAPS, EUPSA,
ACS – International Guest Scholar
Научни интереси: мини-инвазивна хирургия

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154278
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Работи с осигурител