Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б
35924200279
Работи с осигурител

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Медицинска генетика и ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb