Опит

1000, София, България, ул. Шейново 19
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология
Кожни и венерически болести

Специалности

Акушерство и гинекология
Кожни и венерически болести

Сертификати

Бременност и ракови заболявания
2019-08-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb