Опит

1000, София, България, ул. Козяк № 1
359898794269
Работно време: една седмица сутрин, една седмица следобед
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb