За мен

Д-р Генкова извършва функционално изследване на дишането.

Завършила е медицина в Пловдив. Работи в детска клиника от 1897г. В ДКЦ 1 практикува от 10 години.