За мен

Д-р Генкова извършва функционално изследване на дишането.

Завършила е медицина в Пловдив. Работи в детска клиника от 1897г. В ДКЦ 1 практикува от 10 години.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5, ет.3 каб.55
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:30

Вторник

14:00 - 17:30

Четвъртък

14:00 - 16:00

Работи с осигурител