Публикации

СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЧНАТА ФАРМАЦИЯ
СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЧНАТА ФАР...
Публикация
СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЧНАТА ФАРМАЦИЯ
СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЧНАТА ФАРМАЦИЯ

Системите за управление на качеството обхващат всички аспекти, предопределящи високото равнище на...