Опит

психолог, психотерапевт под супервизия
, , България,

Образование

1996 - 2001
Клинична психология
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb