За мен

Д-р Перчев извършва всички видове амбулаторни хирургични интервенции (изрязване на козметични дефекти и др.)

Практикувал е в Крумовград, Окръжна болница.Работил е 8 години като общопрактикуващ лекар

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5, ет.1, каб.2
Петък: четна дата- първа смяна нечетна дата- втора смяна
Дни за консултация

Понеделник

11:00 - 19:00

Сряда

11:00 - 19:00

Вторник

07:00 - 15:00

Четвъртък

07:00 - 15:00

Работи с осигурител