За мен

Д-р Станева притежава сертификат за извъшване на високоспециализиран диагностичен метод - клинична електромиография. Професионалните й интереси са в областта на заболяванията на периферната нервна система, неврофизиологията и клиничните аспекти на главоболието.

Д-р Станева завършва Медицински университет - Варна през 1993 г. и придобива специалност по нервни болести през 2000 г. Работи в Неврологично отделение на МБАЛ “Св. Анна” - Варна.

От 2008 г. е невролог в Сити Клиник Брегалница.

Д-р Станева притежава сертификат за извъшване на високоспециализиран диагностичен метод - клинична електромиография.
Професионалните й интереси са главно в областта на заболяванията на периферната нервна система, неврофизиологията и клиничните аспекти на главоболието.