За мен

Д-р Станева притежава сертификат за извъшване на високоспециализиран диагностичен метод - клинична електромиография. Професионалните й интереси са в областта на заболяванията на периферната нервна система, неврофизиологията и клиничните аспекти на главоболието.

Д-р Станева завършва Медицински университет - Варна през 1993 г. и придобива специалност по нервни болести през 2000 г. Работи в Неврологично отделение на МБАЛ “Св. Анна” - Варна.

От 2008 г. е невролог в Сити Клиник Брегалница.

Д-р Станева притежава сертификат за извъшване на високоспециализиран диагностичен метод - клинична електромиография.
Професионалните й интереси са главно в областта на заболяванията на периферната нервна система, неврофизиологията и клиничните аспекти на главоболието.

Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
35970033900
диагностика и лечение на болести на нервната система, провеждане на високоспециализирани изследвания
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 15:00

Сряда

08:30 - 15:00

Вторник

08:30 - 16:00

Четвъртък

08:30 - 16:00

Петък

11:00 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител