За мен

ДОЦ. Д-Р РОЗМАРИ АЛАХВЕРДЯН – специалист ендокринолог. Завършила а ВМИ - София през 1963 г., придобита специалност вътрешни болести – 1973 г. (Медицинска академия – София), придобита специалност ендокринология и болести на обмяната – 1986 г.

ДОЦ. Д-Р РОЗМАРИ АЛАХВЕРДЯН – специалист ендокринолог.
Завършила а ВМИ - София през 1963 г., придобита специалност вътрешни болести – 1973 г. (Медицинска академия – София), придобита специалност ендокринология и болести на обмяната – 1986 г.

В ендокринологичният кабинет се извършват:
диагностика и лечение на заболявания на обмяната и техните усложнения;
ранна диагностика, лечение и профилактика на болни от захарен диабет;
антропометрична оценка на затлъстяването;
диспансерно наблюдение;
обучение за работа с писалка и глюкомер;
експертиза на работоспособността и представяне пред ТЕЛК.
високоспециализирани дейности:
- остеометрия -изследване на костната плътност за ранно откриване на остеопороза;
- ехография на щитовидна жлеза
- изследване на щитовидни хормони.

ет. 2, кабинет 44