За мен

Д-Р ДАНАИЛ ГАНЧЕВ – специалист хирург. Завършил Висш медицински институт – гр.Варна през 1988 г., придобита специалност по хирургия – 1995 г. (Висш медицински институт гр.София).

Д-Р ДАНАИЛ ГАНЧЕВ – специалист хирург.
Завършил Висш медицински институт – гр.Варна през 1988 г., придобита специалност по хирургия – 1995 г. (Висш медицински институт гр.София).

В кабинета се извършват:
прегледи;
амбулаторни хирургични операции – шев на меки тъкани, дренаж;
манипулации – превръзки, снемане на хирургични конци, обработка на рани;
експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК.
високоспециализирани дейности:

- вземане на биопсичен материал от гърда/ лимфен възел;
- инцизия на гръдна жлеза;
- доплерова сонаграфия на кръвоносни съдове на крайници.

ет. 1, кабинет 12