За мен

Д-р Николай Горанов Горанов Главен асистент в Университетската катедра по хирургия Средно образувание – 23 ЕСПУ “Фредерик Жулио Кюри” гр. София 1981 – 1987 г. – Висш Медицински Институт гр. София 1993 г. – асистент към катедрата по хирургия към Александровска болница 2001 г. – Главен асистент

Д-р Николай Горанов Горанов

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

Начално и основно образувание – 129 Основно Училище “Антим I ” гр. София

Средно образувание – 23 ЕСПУ “Фредерик Жулио Кюри” гр. София

1981 – 1987 г. – Висш Медицински Институт гр. София

1987 – 1993 г. – лекар хирург Работническа болница, гр. Бухово

1988 – 1993 Специализация хирургия – Институт за Спешна и Неотложна Помощ “Пирогов”

1993 г. – специалност по Хирургия

1993 г. – асистент към катедрата по хирургия към Александровска болница

1997 г. – Старши асистент

2001 г. – Главен асистент