За мен

ХИРУРГ УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА”, КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ВЕСЕЛИН ИЛИНОВ ИЛИНОВ

ХИРУРГ УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА”, КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ДЕКЕМВРИ 2000Г. – ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ХИРУРГИЯ

АСИСТЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ