За мен

Д-р Занкова има специализации по мануална терапия, иглотерапия и лазертерапия.

Има специалност по физиотерапия от 1992г.Завършила е медицина в МУ - Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Съединение 42
359032261119

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Хранене и диететика
Физиотерапия и рехабилитация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb