За мен

Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтириазия, клинична алергология.

1960 год. завършва МУ - Варна и работи като асистент в катедра "Анатомия, Хистология и Ембриология"

от 1970 год. започва специализация Вътрешни болести, която я придобила 1974 год..

1980 год. придобива специалност Пулмология, а 1991 год. след учредяване на специалността Клинична алергология, я придобива ex lege.

Основател и ръководител на Клиника по Белодробни болести, алергология и интензивно респираторно отделение (ИРО).

1980 год. защитава научна степен к.м.н., а през 1986 год. - д.м.н. Хабилитира се като професор през 1991 год.

Член на:

- Българското дружество по алергология;

- Българско дружество по Белодробни болести;

- Европейска асоциация по алергология и клинична имунология (EAACI);

- Европейско респираторно общество (ERS).

Опит

9000, Варна, България, ул. Габрово 43А
35952631888
Дни за консултация

Вторник

08:30 - 16:00

Четвъртък

08:30 - 16:00

Платен прием