За мен

Д-р Франджи придобива специалност по УНГ през 1985г.

Завършил е медицина в МУ- Пловдив през 1980г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Любен Каравелов 5
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 12:00

Сряда

09:00 - 12:00

Четвъртък

14:30 - 17:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)