За мен

Д-р Франджи придобива специалност по УНГ през 1985г.

Завършил е медицина в МУ- Пловдив през 1980г.