Опит

1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
359888420172
МУ,Клиника по белодробни болести
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Акад. Ив. Гешов 19
359888420172
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb