За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специализант: Орална хирургия - МА София

Завършил магистратура по Дентална медицина в МУ - гр София. 

Придобил специалност лицево челюстна хирургия.