За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специализант: Орална хирургия - МА София

Завършил магистратура по Дентална медицина в МУ - гр София. 

Придобил специалност лицево челюстна хирургия.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Платен прием
Работи с осигурител