Публикации

Изграждане на регистър на болните от захарен диабет ...
Публикация
доц. Димитър Чаръкчиев, дм създаде публикация
2015
Изграждане на регистър на болните от захарен диабет в Република България

На базата на досегашни наши изследвания и анализа на данните получени от НЗОК, предлагаме в регис...