Опит

1000, София, България, ул. "Н. Коперник" №9
359888228476
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 13:30

Вторник

08:30 - 13:30

Сряда

08:30 - 13:30

Четвъртък

08:30 - 13:30

Петък

08:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. "Царица Елеонора" № 25
359888228476
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 18:00

Вторник

13:30 - 18:00

Сряда

13:30 - 18:00

Четвъртък

13:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb