За мен

Завършил съм Медицински университет – Плевен. Специализирал съм Урология в същия университет и имам призната специалност.

Завършил съм Медицински университет – Плевен. Специализирал съм Урология в същия университет и имам призната специалност.