За мен

Завършил съм Медицински университет – Плевен. Специализирал съм Урология в същия университет и имам призната специалност.

Завършил съм Медицински университет – Плевен. Специализирал съм Урология в същия университет и имам призната специалност.

Опит

УРОЛОГ
9700, Шумен, България, ул."Цар Освободител" 100
054 830 630
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:30

Вторник

14:00 - 16:30

Четвъртък

14:00 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)