За мен

Физиотерапия и рехабилитация

Завършва Тракийски Университет -гр. Стара Загора през 1994г.

Придобива специалност " Физикална и рехабилитационна медицина" през 2003г. в МУ - гр.София

Опит

8200, Поморие, България, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 7
Платен прием
Работи с осигурител