За мен

Специалист по педиатрия и клинична алергология

Завършила в МА-Варна,през 1978 г.

Опит

7000, Русе, България, ул. Рига 35
359878823226
ет. 2, стая 42
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Клинична алергология

Специалности

Педиатрия
Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb