Опит

7000, Русе, България, ул. "Чавдар Войвода" № 5
Работи с осигурител