За мен

Завършва медицина във ВМИ-Варна. Специализация по рехабилитационна медицина придобива в София.

Интереси и квалификации в областта на лазер терапията, постизометрична релаксация.