За мен

Антония Драганова е мегистър по психология.

Работи основно в сферата на:

  • Зависимости
  • Когнитивна психология, 
  • Психология на личността
  • Психодиагностика, 
  • Емоции и мотивация и др.