За мен

Година на завършване на медицина – 2003 г.

.