За мен

Основни професионални интереси: психични разстройства през жизнения цикъл на жените.

  • Дипломиране: 1995 г. 
  • Специалност - психиатрия: 2001 г. 
  • Публикации: 10
  • Основни професионални интереси: психични разстройства през жизнения цикъл на жените.