За мен

Д-р Страшилов завършва медицина в Плевен, през 2003г., специалност по хирургия придобива през 2009г.

Работи в отделение по пластично възстановителна хирургия. Интереси в областта на гръдната хирургия, на пластично възстановителната хирургия и висцералната хирургия.