За мен

Д-р Страшилов завършва медицина в Плевен, през 2003г., специалност по хирургия придобива през 2009г.

Работи в отделение по пластично възстановителна хирургия. Интереси в областта на гръдната хирургия, на пластично възстановителната хирургия и висцералната хирургия.  

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886237
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител