За мен

Година на придобиване на специалност - 2000 г.

  • Специалност - нервни болести 
  • Година на придобиване на специалност - 2000 г.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Работи с осигурител