За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен.

Лекар в Клиниката по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.