Опит

1000, София, България, жк. Левски В, бл. 9А
Работи с осигурител