Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Платен прием
Работи с осигурител
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов № 63
359898467297
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Медицинска онкология

Специалности

Хирургия
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb